Prekių atsiėmimo punktas Kalvarijų g. 127, jau veikia.

Darbo laiką prieš atvykstant prašome pasitikslinti per google.com arba google.maps

 

 

 

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos 

Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – HOBBY MARKET.LT) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Parduotuvės veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje HOBBY MARKET.LT taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba  sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo Prekių pristatymo dienos.

Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas

Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos litais su PVM

 

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

HOBBY MARKET.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

apdorotume Jūsų prekių užsakymus;

išrašytume finansinius dokumentus;

išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pirkėjas Registracijos e-parduotuvėje metu užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus  ir teisingus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

HOBBY MARKET.LT  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik tam, kad išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

HOBBY MARKET.LT  turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Asmens duomenų tvarkymas 

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 

Taisyklių keitimas 

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami 

HOBBY MARKET.LT puslapyje

Rašyk
Skambink